Skip to content

Privaatsuspoliitika ja müügitingimused

Kes me oleme:

Veebilehe aadress on: https://kunstimeistrid.ee.

Silber Studio OÜ (registrikood 14638172) käibemaksukohustuslasena registreerimisnumbriga EE102130056 (alates 01.02 22)

Milliseid isiklikke andmeid me kogume ja miks me seda teeme

Kommentaarid

Kui külastajad postitavad saidile kommentaare, kogume kommentaaride vormis kuvatavaid andmeid ning ka külastaja IP-aadressi ja brauseri kasutajaagendi niite rämpsposti tuvastamise hõlbustamiseks.

Teie e-posti aadressilt loodud anonüümseks muudetud stringi võidakse Gravatari teenusele edastada, et näha, kas kasutate seda. Gravatari teenuse privaatsuseeskirjad on saadaval siin: https://automattic.com/privacy/. Pärast teie kommentaari kinnitamist on teie profiilipilt teie kommentaari kontekstis avalikkusele nähtav.

Meedia

Kui laadite pilte veebisaidile üles, peaksite vältima piltide üleslaadimist koos manustatud asukohaandmetega (EXIF GPS). Veebilehe külastajad saavad veebisaidil olevaid pilte alla laadida ja sealt välja tõmmata mis tahes asukohaandmeid.

Kontaktivormid

Küpsised

Kui jätate meie saidile kommentaari, võite lubada salvestada oma nime, e-posti aadress ja veebilehe küpsistesse. Need on teie mugavuse huvides, nii et te ei pea uue kommentaari jätmisel oma andmeid uuesti sisestama. Need küpsised kehtivad üks aasta.

Kui külastate meie sisselogimislehte, seame ajutise küpsise, et teha kindlaks, kas teie brauser võtab küpsiseid vastu. See küpsis ei sisalda isiklikke andmeid ja brauseri sulgemisel hävitatakse see.

Sisselogimisel seadistame ka mitu küpsist, et salvestada teie sisselogimisandmed ja ekraanikuvarid. Sisselogimisküpsised kestavad kaks päeva ja ekraanivalikute küpsised kestavad aasta. Kui valite “Jäta mind meelde”, püsib teie sisselogimine kaks nädalat. Kui logite oma kontolt välja, eemaldatakse sisselogimise küpsised.

Kui muudate või avaldate artikli, salvestatakse teie brauserisse täiendav küpsis. See küpsis ei sisalda isiklikke andmeid ja näitab lihtsalt äsja redigeeritud artikli postituse ID-d. See aegub 1 päeva pärast.

Sisu teistelt platvormidelt

Selle veebilehe artiklid võivad sisaldada manustatud sisu (nt videod, pildid, artiklid jne). Teiste veebilehtede manustatud sisu käitub täpselt samamoodi nagu siis, kui külastaja on teist veebisaiti külastanud.

Need veebisaidid võivad teie kohta andmeid koguda, küpsiseid kasutada, manustada täiendavat kolmanda osapoole jälgimist ja jälgida teie integreeritud manust sisuga, sealhulgas jälgida manustatud sisuga suhtlemist, kui teil on seal konto ja olete sellele veebisaidile sisse logitud.

Analüütika

Kellega me Sinu andmeid jagame

Me ei jaga sinu andmeid kolmandatele osapooltele.

Kui kaua me su andmeid hoiame

Kui jätate kommentaari, säilitatakse kommentaar ja selle metaandmed tähtajatult. See on selleks, et saaksime järelkommentaare automaatselt ära tunda ja heaks kiita, selle asemel et neid modereerimisjärjekorras hoida.

Kasutajate jaoks, kes registreeruvad meie veebilehel, salvestame ka isikliku teabe, mille nad pakuvad oma kasutajaprofiilis. Kõik kasutajad saavad oma isiklikku teavet igal ajal näha, muuta või kustutada (välja arvatud juhul, kui nad ei saa oma kasutajanime muuta). Ka veebisaidi administraatorid saavad seda teavet näha ja muuta.

Milliseid õiguseid omad sa oma andmete üle

Kui teil on sellel saidil konto või olete kommenteerinud, võite taotleda eksporditud faili saamist teie valduses olevate isikuandmete kohta, sealhulgas kõik andmed, mille olete meile edastanud. Võite ka taotleda, et kustutaksime kõik teie kohta käivad isikuandmed. See ei hõlma andmeid, mida oleme haldus-, juriidilistel või turvalisuse huvides kohustatud säilitama.

Kuhu me teie andmeid saadame

Külastajate kommentaare saab kontrollida automatiseeritud rämpsposti tuvastamise teenuse kaudu.

Müügitingimused

Üldsätted

Veebikeskkonna (edaspidi: Kauplus) haldaja on Silber Studio OÜ (edaspidi Müüja), Reg. nr. 14638172, postiaadress: Weizenbergi 10/1, 10150 Tallinn, e-mail info@kunstimeistrid.ee . Kasutaja on kunstimeistrid.ee domeeni või selle ükskõik millise alamdomeeni aadressil veebikeskkonda kasutav isik.

Veebipoe kasutamine Müüja ja Kasutaja vahel toimub siintoodud Tingimustel. Müüja võib Tingimusi aeg-ajalt ajakohastada ilma Kasutajat sellest eraldi teavitamata.

Veebipood

Veebipood ning mistahes teenused, mida Veebipoe kaudu osta võib, on mõeldud kasutamiseks ainult Kasutaja isiklikuks ettevõtlusega mitteseotud otstarbeks. Kõigi elektroonilisel kujul edastatavate meediafailide litsentsitingimused on leitavad siin.

Ostud

Veebipoest teenuste ostmiseks lisab Kasutaja need Ostukorvi. Valitud teenuste eest maksmine toimub sealsamas. Kõik ostud, mida Kaupluses teha saab on elektroonilised ja ostetakse Müüjalt või Müüja partneritelt, kelle suhtes Müüjal on õigus teenuse üleandmiseks Tingimustes sätestatud korras.

Tagastustingimused

Tegemist on digitaalsete toodetega, mida tagastada ei ole võimalik.

Kaebused ja garantii

Kasutajal on igal ajal õigus Müüjat teenuse puuduse avastamisest teavitada, esitades ühtlasi probleemi kirjelduse. Müüja ja Müüja partnerid kinnitavad, et teevad endast oleneva võimalike töötlemisel tekkinud vigadega või formaadile mittevastava meediafaili asendamiseks mõistliku aja jooksul.

Maksetingimused

Maksed toimuvad eurodes, hinnad on käibemaksuvabad. Maksta saab pangaülekandega arve alusel ja Paypal teenusega.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Kasutaja kohustub esitama Müüjale tõesed andmed, mida tellimisvormil nõutakse, samuti nõustub Kasutaja järgmiste isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Müüja säilitab Kasutaja esitatud andmeid oma kliendiandmebaasis eesmärgiga pidada Veebipoodi ja hallata ostutehinguid ning muudel eesmärkidel, mida on käesolevates Tingimustes selgitatud. Kliendiandmebaas sisaldab ainult neid andmeid, mida kasutaja ise on Müüjale esitanud ning neid säilitatakse Müüja või Müüja lepinguliste partnerite arvutisüsteemides. Esmase ostutehingu (sh nullhinnaga ostutehingu) sooritamisel genereeritakse Veebipoe veebikeskkonnas kasutajakonto, mis seotakse Kasutaja kliendibaasis olevate isikuandmetega.

Andmeid, mida Kasutaja Müüjale teenuste tellimuse käigus või muul moel Veebipoe kaudu esitab, kasutab Müüja eesmärgiga pakkuda teenuseid, mida Kasutaja on Veebipoe kaudu tellinud. Nimetatud isikuandmeteks on näiteks Kasutaja täielik nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Aeg-ajalt võib Müüja kasutada nimetatud informatsiooni turunduseesmärkidel või Kasutaja teavitamiseks muudest toodetest ja teenustest, mis võivad Kasutajale Müüja hinnangul huvi pakkuda, tingimusel, et juhul, kui Kasutaja ei soovi edaspidi sellist informatsiooni saada, võib ta sellest igal ajal keelduda ning nimetatud võimalus peab Kasutajale saadetavas teavituses selgelt esitatud olema.

Müüja ei edasta  ega müü Kasutaja isikuandmeid ühelgi ärilisel eesmärgil kolmandatele isikutele.

Kasutaja teab, et tema arvuti brauserisse paigaldatakse infokandjad, mida tuntakse küpsiste nime all ja mida kasutatakse statistiliste andmete kogumiseks ja/või Kasutaja automaatseks kontole ligipääsuks. Küpsis saab sisaldada üksnes selliseid isikuandmeid, mida Kasutaja ise on edastanud. Müüja ei jaga sellisel viisil kogutud informatsiooni teiste isikutega ega müü seda kolmandatele isikutele. Juhul, kui Kasutaja ei soovi Kaupluse kaudu küpsiseid vastu võtta, võib ta seadistada oma brauseri küpsiste vastuvõtmist keelduma. Kasutaja, kes on küpsiste vastuvõtmise oma brauseris keelanud, peab arvestama, et mõned Veebipoe funktsioonid ei pruugi siis toimida.

Kasutaja teab, et tema poolt tellitud teenuste meediafailid võivad sisalda Kasutaja isikuandmeid nagu Kasutaja täielik nimi, e-posti aadress, tellimuse aeg ja koht vms. Kasutaja nõustub, et Müüja võib tellitud teenuse litsentsilepingu markeerimise eesmärgil edastada neid andmeid Müüja partneritele.

Vastutus

Müüja välistab igasuguse vastutuse otseste ja kaudsete kahjude eest, mida Kasutaja võib kanda seoses Kaupluse või teenuste kasutamise või kasutamise võimatusega.

Autoriõigused

Kõigi materjalide autoriõigused kuuluvad Müüjale. Kasutaja ostab omale toodete kasutusõiguse isiklikul eesmärgil. Toodete sisu levitamine kolmandatele isikutele mistahes moel või formaadis on keelatud.

Muud tingimused

Kasutaja ja Müüja vahel seoses Veebipoe vahendusel teenuste tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Liikmesleht ja koolitused
This is default text for notification bar